Онлайн таймер

Продължителност на таймера?

Кой звук да се пусне, когато обратният броят приключи?