Διαδικτυακό Χρονόμετρο Αντίστροφης Μέτρησης

Διάρκεια χρονομέτρου;

Ποιος ήχος θα ακούγεται όταν η αντίστροφη μέτρηση τελειώσει;