Celá obrazovka

Doba časovače?

Jaký zvuk bude hrát po dokončení odpočtu?

Zbývající čas

00:00:00

Co je časovač?

Ačkoliv je časovač definován jako typ hodin používaný k měření časového intervalu, používá se jako zařízení, které určitý čas odpočítává. V okamžiku uplynutí stanovené lhůty se obvykle rozezní zvuková signalizace.

Kdy byl časovač vynalezen?

Prvními pomůckami pro měření času v dějinách byly vodní hodiny, které se používají od 16. století před Kristem. Po nich následovaly hodiny přesýpací, které podle některých zdrojů vynalezl v 8. století jistý franský mnich; více se však začaly používat až ve 14. století. Oproti tomu kuchyňský časovač (minutka), který patří mezi první mechanické časovače a je používaný dodnes, vynalezl v roce 1926 Thomas Norman Hicks.

Jak časovač používat?

Chcete-li použít mechanický časovač, jakým je třeba kuchyňská „minutka“, otočte počítadlem ve směru hodinových ručiček k časové hodnotě, od níž bude časovač odpočítávat. V případě digitálních časovačů musíte nastavit hodinu, minutu a vteřinu a pak stisknout tlačítko Start.

Kde se časovač používá?

Ačkoliv se časovače používají v mnoha oblastech, obvykle je využívají lidé, kteří chtějí mít pod kontrolou dobu vaření jídla a studenti připravující se na zkoušky.

Jaký je rozdíl mezi časovačem a stopkami?

Zatímco časovač slouží k odpočítávání stanoveného času, stopky jsou pokročilé zařízení pro měření uplynulého času.

Kde najdu časovač na počítači?

U řady operačních systémů není časovač výchozí předinstalovanou aplikací. V případě Windows a Mac lze využít časovače dostupné v online obchodech s aplikacemi. Uživatelé, kteří nechtějí žádné programy instalovat, však mohou použít také online časovač.

Co je online časovač?

Online časovač je velmi praktický a snadno použitelný nástroj pro každého, kdo chce používat časovač s podporou hodin, minut a vteřin.

Jak online časovač používat?

Chcete-li použít online časovač, musíte nejprve nastavit čas, potom zvolit budík zvuk, jenž se ozve po dokončení odpočítávání, a pak stisknutím tlačítka „Spustit odpočítávání“ časovač zapnout.