Online Mjerač Vremena

Puni zaslon

Započni odbrojavanje

Koji zvuk je postavljen po završetku odbrojavanja?

Preostalo vrijeme

00:00:00

Što je timer odbrojavač (timer)?

Iako se odbrojavač definira kao vrsta sata kojom se mjeri vremenski interval, u zajednici se koristi kao brojač koji odbrojava silazno od danog vremena i obično je uređaj za alarmiranje na kraju proteklog vremena.

Kada je izumljen odbrojavač?

Prvi alati koji su se u povijesti koristili za mjerenje vremena su vodeni satovi, a koriste se od 16-og stoljeća pr. Kr. Prema nekim izvorima, pješčani satovi koji su ih naslijedili su izumljeni od strane franačkog svećenika u 8-om stoljeću, no nisu se koristili sve do 14-og stoljeća. S druge strane, kuhinjski odbrojavač koji je bio prvi od mehaničkih odbrojavača koji se i danas koriste, izumio je 1926. Godine Thomas Norman Hicks.

Kako se koristi odbrojavač?

Mehanički odbrojavači, poput kuhinjskih, se koriste na način da se brojač okrene u smjeru kazaljke na satu prema vremenu od kojeg će odbrojavanje početi. Što se tiče digitalnih odbrojavača, morate odabrati sat, minutu i sekundu i zatim pritisnuti gumb start.

Gdje se koristi odbrojavač?

Iako se koriste u mnogim područjima, odbrojavače obično koriste u kuhinji ljudi koji žele tempirati vrijeme kuhanja hrane, primjerice jaja, ili studenti koji uče za ispite.

Koja je razlika između odbrojavača i štoperice?

Dok se odbrojavač koristi za odbrojavanje silazno od točno određenog vremena, štoperica je napredni odbrojavač koji mjeri proteklo vrijeme.

Gdje je odbrojavač na računalu?

Na mnogim operativnim sustavima, odbrojavač nije dio zadanih aplikacija. Za Windows i Mac odbrojavače, mogu se preuzeti aplikacije u trgovinama aplikacija, a korisnici koji ne žele instalirati ikakve programe mogu koristiti online odbrojavače.

Što je online odbrojavač?

Online odbrojavač (Online timer) je vrlo praktičan i jednostavan za korištenje za one koji žele koristiti odbrojavač baziran na satima, minutama i sekundama.

Kako koristiti online odbrojavač?

Da biste koristili online odbrojavač, najprije morate postaviti vrijeme naredbom “Postavi odbrojavanje” te odabrati alarm koji će se oglasiti kada odbrojavanje završi i zatim pritisnuti “Započni odbrojavanje” gumb kako biste pokrenuli odbrojavač.