ონლაინ ტაიმერი

ტაიმერის ხანგრძლივობა?

ტაიმერი 1 წუთი
ტაიმერი 5 წუთი
ტაიმერი 10 წუთი
ტაიმერი 15 წუთი
ტაიმერი 20 წუთი
ტაიმერი 30 წუთი

რომელი ხმა ჩაირთვება წამზომის დასრულებისას?

დარჩენილი დრო