Ceo ekran

Postavi tajmer

Koji zvuk će se čuti kad se odbrojavanje završi?

Preostalo vreme

00:00:00

Šta je tajmer?

Iako je tajmer definisan kao vrsta sata koji se koristi da meri vremenski interval, savremeno društvo ga koristi kao brojač koji odbrojava na dole od zadatog vremena i to su obično alarmni uređaji, gde vreme ističe.

Kada je tajmer pronađen?

Prvi alati koji su u istoriji korišćeni da mere vreme su vodeni satovi i korišćeni su od 16. veka pne. Prema nekim tvrđenjima, sledeći, peščani satovi su pronađeni u 8. veku od strane Franačkog monaha po imenu Liutprand; međutim, nisu korišćeni do 14. veka. Sa druge strane, kuhinjski tajmer, koji je prvi mehanički tajmer koji se koristi čak i danas, pronašao je 1926. godine Tomas Norman Hiks.

Kako da koristimo tajmer?

Da biste koristili mehanički tajmer, kao što je kuhinjski tajmer, okrenite brojač u smeru kazaljki na satu, napred do vremena od koga će tajmer odbrojavati vreme na dole do nule. A što se digitalnog tajmera tiče, morate da selektujete sate, minute i sekunde za odbrojavanje i da pritisnete dugme "Start".

Gde se koristi tajmer?

Iako se tajmeri koriste u mnogim oblastima, obično ih koriste ljudi u kuhinji koji žele da podese vreme kuvanja hrane ili jaja, i student koji uče za ispite.

Koja je razlika između tajmera i štoperice?

Kako se tajmer koristi da odbrojava vreme od zadatog vremena ka nuli, štoperica je napredniji brojač vremena koji se koristi da izmeri proteklo vreme.

Gde se tajmer nalazi u računaru?

Na mnogim operativnim sistemima tajmer nije jedna od početnih aplikacija. Za Windows and Mac tajmere poželjne su aplikacije koje se mogu naći u njihovim prodavnicama aplikacija, ili korisnici, koji ne žele da instaliraju niti jedan program, mogu koristiti onlajn tajmer.

Šta je Onlajn tajmer?

Onlajn tajmer je veoma praktičan i lak za korišćenje odbrojavač vremena za one koji žele da im bazno odbrojavanje vremena bude na osnovu sata, minuta i sekundi.

Kako koristiti Onlajn tajmer?

Da biste koristili Onlajn tajmer, morate prvo podesiti vreme tajmera "Postavi tajmer", onda odaberete budilnik alarm koji će se čuti kada se završi odbrojavanje postavljenog vremena, onda pritisnete dugme "Započni odbrojavanje" koje će uključiti tajmer.