จับเวลาถอยหลังออนไลน์

เต็มจอ

ตั้งตัวจับเวลา

กำหนดให้เสียงใดเป็นเสียงสิ้นสุดนับเวลาถอยหลัง?

เวลาที่เหลือ

00:00:00

เครื่องจับเวลาถอยหลังคืออะไร?

ถึงแม้ว่าเครื่องจับเวลาถอยหลังจะถูกระบุว่าเป็นนาฬิกาใช้เพื่อวัดเวลาประเภทหนึ่งเช่นกัน แต่มันมักถูกใช้เป็นเครื่องนับเวลาถอยหลังจากเวลาที่ต้องการและมักจะแจ้งเตือนอุปกรณ์เมื่อเวลาสิ้นสุดลง

เครื่องจับเวลาถอยหลังถูกคิดค้นขึ้นมาเมื่อไร?

เครื่องมือชิ้นแรกในประวัติศาสตร์ที่ใช้เพื่อการวัดเวลา คือ นาฬิกาน้ำ และมันถูกใช้มาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 16 ตามข้อมูลบางแหล่ง นาฬิกาทราย ถูกคิดค้นโดยนักบวช Frankish คริสต์ศตวรรษที่ 8 อย่างไรก็ตาม มันไม่ถูกใช้จนกระทั้ง คริสต์ศตวรรษที่ 14 ในขณะเดียวกัน นาฬิกาจับเวลาในครัว เป็นเครื่องจับเวลาจักรกลชนิดแรกที่ถูกใช้จนกระทั่งวันนี้ ซึ่งถูกคิดค้นเมื่อ 1926 โดย Thomas Norman Hicks

จับเวลาถอยหลังใช้งานอย่างไร?

เพื่อใช้เครื่องจับเวลาถอยหลังจักรกล เช่น เครื่องจับเวลาถอยหลังในครัว หมุนนาฬิกาย้อนศรที่ต้องการให้เวลานับถอยหลัง และสำหรับนาฬิกาจับเวลาแบบดิจิทัล คุณต้องเลือกเวลา, นาที และวินาที และจากนั้นกดปุ่มเริ่มต้น

จับเวลาถอยหลังที่ไหน?

ถึงแม้จับเวลาถอยหลังถูกใช้ในหลายสถานที่ พวกมันมักถูกใช้โดยคนที่ต้องการปรับเวลาการทำอาหารหรือไข่ในครัว และสำหรับนักเรียนที่อ่านหนังสือสอบ

จับเวลาถอยหลังและนาฬิกาจับเวลาต่างกันอย่างไร?

ในขณะที่จับเวลาถอยหลังถูกใช้เพื่อนับเวลาถอยหลัง นาฬิกาจับเวลาคือเครื่องจับเวลาถอยหลังแบบล้ำสมัยกว่าใช้เพื่อวัดเวลาที่ผ่านไป

จับเวลาถอยหลังอยู่ที่ไหนบนคอมพิวเตอร์?

บนหลาย ๆ ระบบปฏิบัติการ นาฬิกาปลุกและจับเวลาถอยหลังไม่ใช่แอพพลิเคชั่นที่มากับระบบ สำหรับเครื่องจับเวลาของ Windows และ Mac ก็มีแอพพลิเคชั่นใน App Stores หรือผู้ใช้ที่ไม่ต้องการลงโปรแกรมใด ๆ ก็สามารถใช้เครื่องจับเวลาออนไลน์ได้

จับเวลาถอยหลังออนไลน์คืออะไร?

จับเวลาถอยหลังออนไลน์เป็นเครื่องนับเวลาถอยหลังที่ใช้งานได้ดีและใช้งานได้ง่ายสำหรับผู้ที่ต้องใช้การจับเวลาถอยหลัง ชั่วโมง, นาที และวินาที

ใช้จับเวลาถอยหลังออนไลน์อย่างไร?

ในการใช้จับเวลาถอยหลังออนไลน์ ก่อนอื่นคุณต้องตั้งเวลาจับเวลาถอยหลังที่ใต้ “ตั้งตัวจับเวลา” จากนั้นเลือกเสียงที่ต้องการให้แจ้งเตือนเมื่อเวลาหมดลง จากนั้นกดปุ่ม “เริ่มตัวจับเวลา” เพื่อเริ่มจับเวลาถอยหลัง