Цял екран

Задаване на таймер

Кой звук да се пусне, когато обратният броят приключи?

Оставащо време

00:00:00

Какво представлява таймерът?

Въпреки че таймерът се описва като вид часовник за измерване на времеви интервали, в обществото се използва като обратен брояч отмерващ определено време; обикновено при таймерите се използва аларма, указваща края на определеното време.

Кога е бил изобретен таймерът?

Първите уреди използвани в историята за измерване на времето били водни часовници, използвани от 16 век пр.н.е. Според някои източници следващите пясъчни часовници били изобретени от франкски свещеник през 8 век, но навлезли в употреба едва през 14 век. От друга страна кухненският таймер, който бил първият механичен таймер използван дори в наши дни, бил изобретен през 1926 година от Томас Норман Хикс.

Как да използвате таймера?

За да използвате механичните таймери, като кухненските, завъртете брояча обратно на часовниковата стрелка до времето, което ще отброявате обратно. За цифровите таймери трябва да зададете часовете, минутите и секундите на времето, което ще се отброява обратно и след това да натиснете копчето за стартиране.

Къде се използва таймера?

Въпреки че таймерите се използват в много области, обикновено намират приложение в кухнята за отмерване на времето за приготвяне на определена храна или за варене на яйца, както и от студентите при подготовката им за изпити.

Каква е разликата между таймера и хронометъра?

Таймерът се използва за обратно отброяване на зададено определено време, а хронометърът измерва, засича определено изминало време.

Къде се намира таймерът на компютъра?

При много операционни системи таймерът не е зададен като приложение по подразбиране. Потребителите на Windows и Mac могат да открият съответните приложения за таймер в магазините за приложения, а тези, които не искат да си инсталират програми могат да използвайт онлайн таймера.

Какво представлява онлайн таймерът?

Онлайн таймерът е изключително практичен и лесен за използване брояч за отмерване на времето за хората, които искат да използват таймер работещ с часове, минути и секунди.

Как да използвате онлайн таймера?

За да използвате онлайн таймера, трябва първо за настроите таймера от “Задаване на таймер”, след това да изберете алармата, която да извести края на отброяваното време, да натиснете бутона “Стартиране на таймера”, за да стартирате приложението.