Διαδικτυακό Χρονόμετρο Αντίστροφης Μέτρησης

Διάρκεια χρονομέτρου;

αντίστροφη μέτρηση ένα λεπτό
αντίστροφη μέτρηση πέντε λεπτά
αντίστροφη μέτρηση δέκα λεπτά
αντίστροφη μέτρηση δεκαπέντε λεπτά
αντίστροφη μέτρηση είκοσι λεπτά
αντίστροφη μέτρηση τριαντα λεπτά

Ποιος ήχος θα ακούγεται όταν η αντίστροφη μέτρηση τελειώσει;

Χρόνος που απομένει