Celá obrazovka

Nastaviť časovač

Ktorý zvuk sa bude prehrávať po skončení odpočítavania?

Zvyšný čas

Čo Je To Časovač?

Aj keď je časovač definovaný ako typ hodín, ktoré sa používajú na meranie časového intervalu, zväčša sa používa ako počítadlo, ktoré odpočítava od daného času smerom nadol, a väčšinou slúži ako upozornenie vypršania stanoveného času.

Kedy Bol Časovač Po Prvýkrát Vynájdený?

Prvým nástrojom v histórii používaným na meranie času boli vodné hodiny, používané od 16. storočia pred naším letopočtom. Podľa niektorých zdrojov, boli ďalším vynálezom presýpacie hodiny vynájdené franským kňazom v 8. storočí; používať sa však začali až v 14. storočí. Zatiaľ čo kuchynský časovač, ktorý bol prvým spomedzi mechanických časovačov, vymyslel Thomas Norman Hicks v roku 1926. Ten sa používa dodnes.

Ako Používať Časovač?

Ak chcete použiť mechanický časovač, akým je napríklad ten kuchynský, otočte počítadlo proti smeru hodinových ručičiek smerom k času, od ktorého chcete, aby sa čas odpočítaval. Pri digitálnom časovači musíte zvoliť hodinu, minútu a sekundu, a potom stlačiť tlačidlo „Štart“.

Kde Časovač Používať?

Aj keď sa časovače používajú v mnohých oblastiach, zvyčajne ich ľudia používajú na meranie času varenia jedla alebo vajec v kuchyni, a študenti, ktorí študujú na skúšky.

Aký Je Rozdiel Medzi Časovačom A Stopkami?

Kým časovač sa používa na odpočítavanie od určitého času, stopky sú pokročilým meracím zariadením, ktoré sa používa na meranie uplynutého času.

Kde Sa V Počítači Nachádza Časovač?

V mnohých operačných systémoch nie sú časovač a budík jednou zo štandardných aplikácií. Pre Windows a Mac sa môžu uprednostniť časovače z obchodov s aplikáciami; alebo ak používateľ nemá záujem si inštalovať ďalšie programy, je možné použiť online časovač.

Čo Je To Online Časovač?

Online časovač je veľmi praktický a ľahko použiteľný časovač odpočítavania pre tých, ktorí chcú používať hodiny, minúty a sekundy.

Ako Používať Online Časovač?

Ak chcete používať online časovač, musíte najskôr nastaviť čas v časti „Nastaviť časovač“, potom vybrať tón, ktorý zaznie po skončení odpočítavania času, a následne stlačením tlačidla „Spustiť časovač“ časovač zapnúť.