Celá obrazovka

Nastaviť časovač

Ktorý zvuk sa bude prehrávať po skončení odpočítavania?

Zvyšný čas

00:00:00

Čo Je To Časovač?

Aj keď je časovač definovaný ako typ hodín, ktoré sa používajú na meranie časového intervalu, zväčša sa používa ako počítadlo, ktoré odpočítava od daného času smerom nadol, a väčšinou slúži ako upozornenie vypršania stanoveného času.

Kedy Bol Časovač Po Prvýkrát Vynájdený?

Prvým nástrojom v histórii používaným na meranie času boli vodné hodiny, používané od 16. storočia pred naším letopočtom. Podľa niektorých zdrojov, boli ďalším vynálezom presýpacie hodiny vynájdené franským kňazom v 8. storočí; používať sa však začali až v 14. storočí. Zatiaľ čo kuchynský časovač, ktorý bol prvým spomedzi mechanických časovačov, vymyslel Thomas Norman Hicks v roku 1926. Ten sa používa dodnes.

Ako Používať Časovač?

Ak chcete použiť mechanický časovač, akým je napríklad ten kuchynský, otočte počítadlo proti smeru hodinových ručičiek smerom k času, od ktorého chcete, aby sa čas odpočítaval. Pri digitálnom časovači musíte zvoliť hodinu, minútu a sekundu, a potom stlačiť tlačidlo „Štart“.

Kde Časovač Používať?

Aj keď sa časovače používajú v mnohých oblastiach, zvyčajne ich ľudia používajú na meranie času varenia jedla alebo vajec v kuchyni, a študenti, ktorí študujú na skúšky.

Aký Je Rozdiel Medzi Časovačom A Stopkami?

Kým časovač sa používa na odpočítavanie od určitého času, stopky sú pokročilým meracím zariadením, ktoré sa používa na meranie uplynutého času.

Kde Sa V Počítači Nachádza Časovač?

V mnohých operačných systémoch nie sú časovač a budík jednou zo štandardných aplikácií. Pre Windows a Mac sa môžu uprednostniť časovače z obchodov s aplikáciami; alebo ak používateľ nemá záujem si inštalovať ďalšie programy, je možné použiť online časovač.

Čo Je To Online Časovač?

Online časovač je veľmi praktický a ľahko použiteľný časovač odpočítavania pre tých, ktorí chcú používať hodiny, minúty a sekundy.

Ako Používať Online Časovač?

Ak chcete používať online časovač, musíte najskôr nastaviť čas v časti „Nastaviť časovač“, potom vybrať tón, ktorý zaznie po skončení odpočítavania času, a následne stlačením tlačidla „Spustiť časovač“ časovač zapnúť.