Fullskärm

Ställa in en timer

Vilket ljud spelas när nedräkningen är över?

Återstående tid

00:00:00

Vad är en timer?

Trots att en timer har definierats som ett ur som används för att mäta tidsintervall, används det idag oftast för att räkna ner tid från en specifik tidpunkt. Dessa är oftast apparater som ringer när den angivna tiden har passerat.

När uppfanns timern?

Det första redskapet i historien som användes för att mäta tid var vattenuret, vilket har använts sedan 1600-talet f.Kr. Enligt vissa utvecklades timglaset senare av en fransk präst under 800-talet. Det började däremot inte användas förrän 1400-talet. Å andra sidan utvecklades kökstimern, som var den första mekaniska timern som fortfarande används idag, år 1926 av Thomas Norman Hicks.

Hur använder man timern?

För att använda mekaniska timers, som kökstimers, vrid tidsknappen medurs till den tid du vill att timern ska börja räkna ner från. Och för digitala timers väljer du timmar, minuter och sekunder och trycker sedan på startknappen.

Var används timern?

Trots att timers används inom många fält, används de oftast av folk som bara vill mäta tiden för matlagning eller av studenter som studerar inför prov.

Vad är skillnaden mellan en timer och ett tidtagarur?

En timer används för att räkna ner från en specifik tidpunkt medan ett tidtagarur är en avancerad nedräkningstimer som används för att mäta förfluten tid.

Var finner du timern in datorn?

I många operativsystem ingår inte en timer och väckarklocka i standardapplikationerna. För användning av timers i Windows och Mac rekommenderas applikationer i appbutikerna. Användare som inte vill installera program kan använda Online Timer.

Vad är Timer online?

Timer online är en väldigt praktisk och lättanvänd timer för dem som vill använda en tim-, minut- och sekundbaserad timer.

Hur använder man Timer online?

För att använda Timer online börjar du med att välja nedräkningtid under "Ställa in en timer" och väljer därefter det alarmljud du vill ska användas när nedräkningen tar slut. Klicka sedan på "Starta timer" för att aktivera timern.